radiokuu.net

Suositut radiokanavat Suomessa

Radiomainonta Suomessa

Radiota on pitkään pidetty luotetuimpana mediana. Viime aikoina mainosten määrä on kuitenkin lisääntynyt radiossakin huimasti, mikä on syönyt radion uskottavuutta jonkin verran väestön keskuudessa.

Mainonta on kaupallisten radioiden pääasiallinen tulonlähde. Radiossa mainostaminen on televisioon verrattuna halvempaa, mutta myös haasteellisempaa. Radio soi usein taustalla ihmisten keskittyessä muihin puuhiin, minkä vuoksi mainokset menevät helposti ohi. Radion etu on kuitenkin se, että se on läsnä tilanteissa, joissa muut mediat eivät tavoita yleisöä, kuten liikenteessä, työpaikalla ja aamupalalla. Etenkin autoilijoille radio on tärkeä ja usein läsnä oleva viestintäkanava.

Radioaseman profiilin perusteella voi arvioida millaiset ja minkä ikäiset ihmiset kanavaa kuuntelevat. Näin mainosten kohdentaminen oikealle yleisölle on hieman helpompaa. Aamuohjelmia kuuntelevat erilaiset ihmiset kuin iltaohjelmia, samoin eri kanavilla on erilaiset kohdeyleisöt. Radiokuuntelijat ovat Suomessa yleensä hyvin kanavauskollisia.

Mainoksia soitettaessa pitää pyrkiä toistoon. Mainos onkin usein osa suurempaa kampanjaa, johon kuuluvat myös lehti-ilmoitukset ja verkkomainonta. Mainoksen tulee olla radiossa mieleenpainuva ja jollain tavalla muusta äänimaisemasta erottuva. Radiomainoksella kuluttajalle voidaan välittää henkilökohtaisia mielikuvia ja elämyksiä, toisin kuin televisiossa, jossa kaikille kuluttajille näytetään samanlainen tuotekuva. Tunnekuvalla on vahva merkitys radiomainonnassa.

Suomalaisia radiomainoksia palkitaan vuosittain Kaiku-radiomainoskilpailussa. Suomessa radiomainonnan tuotanto on keskittynyt äänituotantoyhtiöihin, joita ovat mm. Miracle Sound Oy, Filmo Oy ja SLP Studio.

Mainosten määrä on lisääntynyt kovasti, mikä ärsyttää ihmisiä ja syö radion uskottavuutta. Ylen kanavia lukuun ottamatta lähes jokainen suomalainen radiokanava soittaa mainoksia miltei jokaisen biisin välissä. Radion tulevaisuus näyttää kuitenkin positiiviselta: vuonna 2014 kaupallinen radio teki kaikkien aikojen liikevaihtoennätyksensä.

posted by admin in Radiomainonta and have Comments Off on Radiomainonta Suomessa